Công cụ và thông tin về bệnh viêm gan B mãn tính
Chương trình hỗ trợ bệnh nhân: Lá Gan, Sức khỏe của quí vịTìm thấy nguồn cảm hứng và thông tin cần thiết trên mỗi bước đường.

Chào mừng quí vị đến với ngôi nhà trực tuyến của Chương trình hỗ Trợ bệnh nhân Lá Gan, Sức khỏe của quí Vị — nguồn tài nguyên duy nhất dành cho những người đang sống chung với Bệnh viêm gan B mãn tính. Mục tiêu của trang thông tin này là nhằm trang bị những kiến thức, công cụ và các nguồn tài nguyên cho quí vị, bởi tất cả chúng ta đều đang nỗ lực duy trì cuộc sống khỏe mạnh.

Tin tức y tế và bệnh viêm gan B

Đọc những bài viết bổ ích, xem những đoạn phim về người mắc bệnh hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia trong phần những câu hỏi thường gặp Q&A.

Chuyển tới phần Tin tức

  Hãy tham gia hôm nay

Yêu cầu bộ hướng dẫn ban đầu Lá Gan, Sức khỏe của quí vị để ghi danh vào chương trình hỗ trợ bệnh nhân MIỄN PHÍ.

Yêu cầu bộ hướng dẫn ban đầu
Gilead Sciences, Inc.